Regulamin uczestnictwa w Extreme Baltic Challenge

I. Drużyna liczy maksymalnie 3 osoby
II. Uczestnicy nie mogą oddalać się od siebie na odległość większą niż 10 m
III. Dozwolone jest płynięcie w formie draftingu
IV. Czas wyłączany jest w momencie wyjścia na brzeg ostatniej osoby z drużyny.
V. Każdy uczestnik w dniu podjęcia próby musi mieć ukończone 18 lat. Możliwe jest dopuszczenie uczestnictwa w próbie niepełnoletniego uczestnika pod warunkiem przedłożenia zgody rodzica lub prawnego opiekuna wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie próby przepłynięcia wybranej trasy.
VI. Każdy uczestnik bierze udział w próbie na własną odpowiedzialność.
VII. Organizator zapewnia drużynie sprzęt asekuracyjny w postaci łodzi motorowej (typu RIB), wykwalifikowanego ratownika medycznego, sternika morskiego oraz sędziego odpowiedzialnego za sporządzenie raportu z przebiegu próby.
VIII. Drużyna może zabrać na pokład łodzi asekuracyjnej jedną osobę towarzyszącą.
IX. Próba może być zaliczona wyłącznie wtedy, gdy troje uczestników z drużyny przepłynie cały odcinek o własnych siłach bez pomocy sprzętu dodatkowego (płetwy, łapki, boje wypornościowe).
X. Dopuszcza się stosowanie pianek pływackich i czepków neoprenowych na całym odcinku tras.
XI. Podczas trwania próby dopuszcza się możliwość podawania posiłków na specjalnym do tego celu wysięgniku. Ilość karmień nie jest określona i zależy od strategii uczestnika.
XII. Podczas trwania próby uczestnicy nie mogą dotknąć burty ani innej części łodzi asekuracyjnej. Złamanie tego zakazu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją i przerwaniem próby.
XIII. Każdy uczestnik przed wejściem do wody sygnalizuje gotowość do startu przez podniesienie ręki i oczekuje na sygnał zwrotny do startu od Sędziego zawodów.
XIV. Każdy uczestnik do zaliczenia próby zobowiązany jest wyjść na przeciwległy brzeg o własnych siłach, bez pomocy osób trzecich i podnieść rękę. Znak ten jest dla Sędziego sygnałem do zatrzymania czasu próby.
XV. Każda z sukcesem zakończona próba będzie oznaczona w tzw. Tabeli Rekordów prowadzonej dla każdej trasy EBC.
XVI. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokumentowanie próby i udostępnianie swojego wizerunku w formie zdjęć i zapisów video na stronie EBC.
XVII. Każdy uczestnik, który z sukcesem pokona trasę w wyznaczonym limicie czasu otrzyma statuetkę EBC, koszulkę, oraz pamiątkowy czepek dedykowany dla dane trasy.
W przypadku zapełnienia tabeli rekordów powyżej minimum 20 wpisów przewiduje się nagrody dodatkowe dla lidera tabeli oraz później, dla każdorazowego rekordzisty trasy.
XVIII. Dopuszcza się, po uprzednim porozumieniu z organizatorem podstawienie innego uczestnika w miejsce wcześniej dokonanej i opłaconej rezerwacji.
XIX. Ustala się następujące limity czasu na dokonanie próby dla poszczególnych tras:
* Gdynia – Hel: 8 godzin,
* Rewa – Jastarnia: 5 godzin,
* Tolkmicko – Krynica Morska: 3 godziny,

Terminy, zapisy i opłaty:
I. Drużyna dokonuje rezerwacji na wybraną przez siebie trasę i wskazuje termin próby za pośrednictwem strony EBC.
II. Opłatę rezerwacyjną stanowiącą 50% ceny uczestnictwa należy wnieść najpóźniej do 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. Pozostałą kwotę drużyna zobowiązana jest wnieść najpóźniej na 3 dni przed datą planowanej próby.
III. Uczestnik może odstąpić od uczestnictwa w próbie bez podania przyczyny najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem podjęcia próby. W takiej sytuacji organizator zwróci
50% ceny pakietu danej trasy.
IV. W przypadku trasy Gdynia – Hel uczestnik ma prawo do przełożenia próby na kolejny dzień jeśli uzna, że w zaplanowanym terminie obowiązują niekorzystne dla Niego warunki pogodowe.
V. Ustala się następujące opłaty dla poszczególnych tras:
* Gdynia – Hel: 4 500 zł / 1040 Eur,
* Rewa – Jastarnia: 3 500 zł / 815 Eur,
* Tolkmicko – Krynica Morska: 2 500 zł / 580 Eur

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują indywidualne ustalenia z organizatorem EBC.